Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Truyền thông Marketing

Bài viết đăng vào: 03-03-2014 | 913 lượt xem


Tên chuyên ngành: Truyền thông Marketing

ngành: C340115
Thuộc ngành: Quản trị kinh doanh
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học trở thành cử nhân cao đẳng chuyên ngành Truyền thông Marketing, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, kiến thức chuyên sâu về truyền thông marketing. Đặc biệt người học sẽ được trang bị nhiều kiến thức về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác truyền thông và hoạt động marketing. Người học sẽ vận dụng những kiến thức đã học để tổ chức, quản lý công tác truyền thông Marketing tại các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông, quảng cáo, xây dựng và phát triển thương hiệu, ...