Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Truyền thông Marketing

Bài viết đăng vào: 03-03-2014 | 849 lượt xem


Tên chuyên ngành: Truyền thông Marketing

ngành: C340115
Thuộc ngành: Quản trị kinh doanh
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học trở thành cử nhân cao đẳng chuyên ngành Truyền thông Marketing, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, kiến thức chuyên sâu về truyền thông marketing. Đặc biệt người học sẽ được trang bị nhiều kiến thức về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác truyền thông và hoạt động marketing. Người học sẽ vận dụng những kiến thức đã học để tổ chức, quản lý công tác truyền thông Marketing tại các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước về truyền thông, quảng cáo, xây dựng và phát triển thương hiệu, ...

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức:

Sinh viên chuyên ngành Truyền thông Marketing sau khi tốt nghiệp sẽ nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực quản trị kinh doanh nói chung và Truyền thông Mảketing nói riêng.

 • Có kiến thức tổng quan về kinh tế - xã hội.
 • Có kiến thức về Marketing, nhận thức được giá trị cốt lõi của Marketing - kết nối sản phẩm của các tổ chức với nhu cầu của xã hội.
 • Được trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác truyền thông và marketing.
 • Có hệ thống kiến thức chuyên sâu và hiện đại về Truyền thông Marketing: xác định được các cơ hội xúc tiến, xây dựng hình ảnh tổ chức và thương hiệu, tổ chức quản lý quảng cáo, thiết kế quảng cáo, lựa chọn phương tiện truyền thông, quan hệ công chúng và tài trợ.

2.2.Về kĩ năng:

 • Có năng lực phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực quảng cáo, truyền thông marketing, xây dựng và phát triển thương hiệu;
 • Có kỹ năng tốt về công nghệ thông tin và sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng cho công tác truyền thông và hoạt động marketing;
 • Có kỹ năng và nghiệp vụ về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý truyền thông và quản lý các hoạt động marketing;
 • Có kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông;
 • Có kỹ năng tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch, dịch vụ và sản phẩm truyền thông;
 • Có kĩ năng sử dụng các công cụ công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn;
 • Có kĩ năng truyền thông (nói và viết) cần thiết trong môi trường làm việc, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ nước ngoài;
 • Có kĩ năng tương tác cá nhân, kĩ năng làm việc nhóm;
 • Có kĩ năng nhạy bén và thích ứng với môi trường thay đổi;
 • Có kĩ năng hoạch định công việc;

BÌNH LUẬN