Mục tiêu đào tạo Ngành Công nghệ Thông tin

Bài viết đăng vào: 11-03-2014 | 975 lượt xem


Tên ngành: Công nghệ thông tin

Chỉ tiêu: 300

ngành: C480201
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

 

Tên ngành: Công nghệ thông tin

Chỉ tiêu: 300

ngành: C480201
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo:

- Về kiến thức:

+ Có trình độ ngoại ngữ cơ bản và ngoại ngữ chuyên ngành để có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên môn.
+ Nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
+ Có khả năng phân tích, thiết kế và lập trình để giải quyết các bài toán Tin học ứng dụng trong các ngành kinh tế kỹ thuật và đời sống.
+ Có hiểu biết cơ bản về máy tính điện tử và cái nhìn toàn diện về ngành công nghệ thông tin.
+ Có khả năng phân tích, thiết kế, quản trị các hệ thống thông tin. Lập trình ứng dụng  giải quyết một số  bài toán ứng dụng tin học trong các ngành kinh tế kỹ thuật và đời sống.
+ Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị và bảo trì các hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng.

  - Về kỹ năng:


+ Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc trong ngành có chuyên môn liên quan.
+ Có khả năng giải quyết vấn đề một cách khoa học.
+ Có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.
+ Có kỹ năng làm việc nhóm.

 

 

BÌNH LUẬN