Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2014

Bài viết đăng vào: 25-03-2014 | 587 lượt xem


<h2 class="summary" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-weight: bold; color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.600000381469727px; orphans: auto; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Bộ GD&amp;ĐT ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố bản điện tử cuốn &ldquo;Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014&rdquo; tr&ecirc;n cổng th&ocirc;ng tin điện tử của Bộ. C&aacute;c th&ocirc;ng tin trong cuốn t&agrave;i liệu n&agrave;y được cập nhật đến ng&agrave;y 6/3.</h2>

Bộ GD&ĐT chính thức công bố bản điện tử cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014” trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Các thông tin trong cuốn tài liệu này được cập nhật đến ngày 6/3.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều trường ĐH, thông tin trong bộ tài liệunày của một số trường có sự sai sót như ĐH Quốc tế, ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), ĐH Tàichính Marketing, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM…

Do đó, bên cạnh tài liệu này, để có thông tin chính xác về trường nào, thí sinh cần vào website của trường đó để tham khảo.

Phần đầu: Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ 2014

http://r.tuoitre.vn/2014/03/bYkN2aD3.doc

Mã tỉnh, thành phố, quận, huyện 2014

http://r.tuoitre.vn/2014/03/FrsGjDGV.doc

Các ĐH phía Bắc – Phần 1

http://r.tuoitre.vn/2014/03/bunTsZPO.docx

Các ĐH phía Bắc – Phần 2

http://r.tuoitre.vn/2014/03/IBNYN8oR.docx

Các CĐ phía Bắc – Phần 1

http://r.tuoitre.vn/2014/03/e8TXUmkV.docx

Các CĐ phía Bắc – Phần 2

http://r.tuoitre.vn/2014/03/nAC7NIh4.docx

Các ĐH phía Nam – Phần 1

http://r.tuoitre.vn/2014/03/TRztiBdM.docx

Các ĐH phía Nam – Phần 2

http://r.tuoitre.vn/2014/03/incCLbSi.docx

Các CĐ phía Nam – Phần 1

http://r.tuoitre.vn/2014/03/mjB8SH9w.docx

Các CĐ phía Nam – Phần 2

http://r.tuoitre.vn/2014/03/xBC2LCWS.docx

Mục lục

http://r.tuoitre.vn/2014/03/MpyE7x7U.doc

NỘI DUNG LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN