Nội dung đào tạo chuyên ngành Kế toán - Tin học

Bài viết đăng vào: 12-03-2014 | 719 lượt xem


Sinh viên có được kiến thức tổng hợp về Kế toán và sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến nhất cũng như ứng dụng đa dạng công nghệ thông tin vào công việc kế toán, nâng cao hiệu quả làm việc của bản thân và của doanh nghiệp.

1. NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TIN HỌC

          Chương trình cao đẳng chuyên ngành Kế toán-Tin học được thiết kế để đào tạo cho người học trở thành các kế toán viên có trình độ cao đẳng và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị hành chính sự nghiệp, …

          Khối lượng kiến thức được cung cấp trong các học phần chuyên ngành Kế toán - Tin học cụ thể như sau:

          - Nguyên lý Kế toán: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết kế toán: các khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu, các phương pháp của kế toán; trình tự kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; các hình thức kế toán được vận dụng.

          - Kế toán tài chính: Cung cấp những kiến thức chuyên sâu và kỹ năng cơ bản cần thiết để xử lý các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong doanh nghiệp thông qua việc vận dụng các nguyên tắc và phương pháp kế toán trên cơ sở các căn cứ như: Luật kế toán, Hệ thống chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp. Trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính giúp cho việc đưa ra các quyết định.

          - Kế toán Hành chính sự nghiệp: Cung cấp những kiến thức cần thiết để tổ chức và thực hiện công tác kế toán ở các đơn vị hành chính sự nghiệp.

          - Kế toán thực hành: cung cấp những kiến thức căn bản về hệ thống chứng từ, sổ sách và các báo cáo kế toán tài chính hiện hành; tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận, thực hành với các chứng từ, biểu mẫu sổ sách kế toán thông dụng. Học phần sát thực với những tình huống cụ thể, giúp sinh viên có hình dung rõ nét về công tác kế toán, nhanh chóng tiếp cận được công việc khi ra trường đi làm.

          - Kế toán quản trị: Cung cấp các kiến thức để làm rõ vai trò và công cụ của kế toán quản trị đối với nhà quản lý trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc hoạch định, tổ chức điều hành, kiểm soát và ra quyết định của nhà quản lý.

          - Phân tích hoạt động kinh doanh: Cung cấp những kiến thức cơ bản về việc đánh giá quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp phục vụ cho công tác quản lý và ngăn ngừa các rủi ro trong kinh doanh. Có kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính, nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra các quyết định kinh doanh.

          - Kiểm toán căn bản: Cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kiểm toán: hoạch định và tổ chức công tác kiểm soát, kiểm tra kế toán trong các tổ chức, tham gia tổ chức và thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động; có cơ sở nền tảng để tiếp tục nghiên cứu về kiểm toán.

          - Ứng dụng tin học trong công tác kế toán: Cung cấp kiến thức tổ chức xử lý công tác kế toán trên phần mềm, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức dữ liệu kế toán. Các kiến thức nhằm tổ chức phân tích, xử lý, đánh giá và kiểm soát thông tin kế toán trong điều kiện xử lý thủ công hoặc đã tin học hóa.

2. MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP 

       Sinh viên được đào tạo trong môi trường học tập thân thiện và phát huy tính chủ động, sáng tạo, được tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy tính tự chủ, độc lập, sáng tạo của mình để tiếp cận tri thức. Định kỳ, Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa tổ chức các buổi gặp mặt với sinh viên nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình tư tưởng chính trị của sinh viên.

       Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện học tập và nghiên cứu tối đa cho sinh viên bằng việc cung cấp các trang thiết bị và dịch vụ giáo dục chất lượng cao như lớp chất lượng cao, các chương trình liên kết 3+1 với các trường đại học quốc tế có uy tín, các lớp bồi dưỡng và đào tạo ngắn hạn tại trung tâm đào tạo và bồi dưỡng chuyển giao công nghệ CIT; được sử dụng hệ thống thư viện của Đại học Đà Nẵng, các phòng thực hành, thí nghiệm hiện đại.

          Các hoạt động hỗ trợ học tập và NCKH: hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học, các buổi tọa đàm, trao đổi giữa sinh viên với các giảng viên trong Bộ môn, Khoa, các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế tài chính, các doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên nhằm giúp sinh viên nâng cao kiến thức chuyên môn, khả năng tự học tập, nghiên cứu, nâng cao các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình... đồng thời giúp sinh viên nắm bắt kiến thức thực tế, môi trường làm việc, có định hướng đúng về nghề nghiệp.

     Các cuộc thi học thuật: Sinh viên kế toán giỏi (AIT Pro), Ý tưởng kinh doanh sáng tạo,…

     Các hoạt động thể thao: cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền,…

    Các hoạt động văn hóa, văn nghệ: CLB khiêu vũ, CLB âm nhạc đường phố, Hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ, giao lưu giữa sinh viên các khóa….

BÌNH LUẬN