Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng năm 2012

Bài viết đăng vào: 10-08-2012 | 228 lượt xem


Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng hệ đào tạo chính quy năm 2012.

Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng hệ đào tạo chính quy năm 2012.
Xem chi tiết tại đây

BÌNH LUẬN