khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT 2, NĂM 2014

Bài viết đăng vào: 05-02-2015 | 193 lượt xem


1. Chỉ tiêu

Đại học Đà Nẵng chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi Đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo không trúng tuyển đợt 1, không nhận hồ sơ của thí sinh dự thi cao đẳng.
 

2 Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

        Từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014. 
 
3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 
      -  Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do trường thí sinh dự thi cấp (có ký tên và đóng dấu đỏ). Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên; 
     -  Một phong bì  đã dán sẵn tem, ghi rõ  địa chỉ và số điện thoại của thí sinh để  Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển. 

4. Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng ký cùng với lệ phí xét tuyển qua đường 
bưu điện và chuyển phát nhanh theo địa chỉ sau: 
BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 41 LÊ DUẨN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

5. Lệ phí xét tuyển: 
30.000 đồng/hồ sơ, nộp cùng lúc với hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

Lưu ý:
-  Thí sinh  được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển  đã nộp trong khoảng thời gian từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 05/9/2014; 
-  Thí sinh không được hoàn trả lệ phí ĐKXT khi rút hồ sơ  ; 
-  Thí sinh trực tiếp hoặc có thể  ủy quyền cho người khác  đến  Đại học  Đà Nẵng để rút hồ sơ đăng ký xét tuyển  đã nộp. Người  được  ủy quyền  đến rút hồ sơ đăng ký xét tuyển phải mang theo giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của mình. 
 
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại 0511.3835345 hoặc trên Website:http://ts.udn.vn.

Để được tư vấn lựa chọn ngành nghề, vui lòng truy cập chuyên trang tuyển sinh của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin tại địa chỉ:http://tuyensinh.cit.udn.vn

NỘI DUNG LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN